Χωματουργικά

Η εταιρεία Κοσόγλου Α.Ε δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στο χώρο των χωματουργικών εργασιών, έργων υποδομής και οδοποιίας με εμπειρία και εξασφάλιση ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει.

Έχει συνεργαστεί με Δήμους και Κοινότητες για μεγάλες χωματουργικές εργασίες όπως η διάνοιξη της επαρχιακής οδού Κρότος – Τρυπητή – Βασιλική της κοινότητας Μιαμού, του οδικού δικτύου στο Ασήμι για το Δήμο Κόφινα, της επαρχιακής οδού πριν και μετά το κοιμητήριο Καστελλίου στην Κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος καθώς και πλήθος χωματουργικών εργασιών και ισοπεδώσεις ακινήτων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και θερμοκηπίων σε μεγάλες κλίμακες καθώς και πλήθος άλλων εργασιών για τις οποίες αν ζητηθεί μπορεί να πιστοποιήσει.

Άλλωστε η Κοσόγλου Α.Ε. εξοπλίζεται σε προσωπικό και στόλο μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με στόχο την προσφορά έργου και κατ΄ επέκταση συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής όχι απλά εντός του Ν. Ηρακλείου αλλά σε ευρύτερο επίπεδο Περιφέρειας με δυνατότητα μετακίνησης σε εθνικό επίπεδο ή ακόμη και στο Εξωτερικό καθώς υπάρχει δίκτυο συνεργατών αλλά και θυγατρικές εταιρίες με βάση τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο.

Διαθέτει στόλο μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες. Ο στόλος ανανεώνεται διαρκώς και διευρύνεται, σύμφωνα πάντα με την τεχνολογική εξέλιξη. Δείτε εδώ τον στόλο μας