Εμπόριο Μηχανημάτων

H εταιρεία Κοσόγλου Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο αγοραπωλησίας των χωματουργικών μηχανημάτων ενώ έχει μεσολαβήσει για την αντικατάσταση ή πώληση μεταχειρισμένων βαρέων μηχανημάτων για πάνω από 30 χρόνια, γεγονός που συνεισφέρει αθροιστικά σε μεγάλη γνώση και τεχνογνωσία ως προς τις εξειδικευμένες δυνατότητες και χρήσεις κάθε μηχανήματος στο πεδίο.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων μηχανημάτων, την την ανταλλαγή, την αναβάθμιση σε νεότερα μοντέλα, την πώληση, τη μίσθωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή τη μεσολάβηση για αγορά νέων βαρέων μηχανημάτων κατόπιν συμφωνίας τόσο για το οικονομικό κομμάτι όσο και για τον τρόπο πληρωμής με ευνοϊκούς όρους για εσάς.

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήθος συνεργατών και πολύ μεγάλο δίκτυο στο χώρο των βαρέων οχημάτων, επομένως μπορεί να επιτευχθεί μία συμφωνία αγοραπωλησίας, ανταλλαγών ή αναβαθμίσεων μηχανημάτων που θα έχει πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές χωρίς να χρειαστεί η αγορά νέων και κυρίως χωρίς να χρειαστεί η δική σας μεσολάβηση.