Κατασκευαστικά έργα

Η εταιρεία Κοσόγλου Α.Ε δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στο χώρο των χωματουργικών εργασιών, έργων υποδομής και οδοποιίας με εμπειρία και εξασφάλιση ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει.

Έχει συνεργαστεί με Δήμους και Κοινότητες για μεγάλες χωματουργικές εργασίες καθώς και πλήθος έργων υποδομής, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα υδραυλικών, έργα οδοποιίας και πάση είδους εργασίας που αφορά τον κατασκευαστικό τομέα.