Διαχείριση Ακινήτων

Η εταιρεία Κοσόγλου Α.Ε. δραστηριοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χώρο της Διαχείρισης Ακινήτων και αναλαμβάνει πάση φύσεως επαγγελματική συμφωνία που αφορά το Ακίνητό σας είτε αυτό είναι οικόπεδο είτε γεωτεμάχιο εντός ή εκτός σχεδίου.

Πώληση, Ενοικίαση, Μίσθωση οποιοδήποτε ακινήτου ανεξαρτήτου θέσης ή συντελεστή δόμησης και μπορεί προαιρετικά να εμπεριέχει και κτίσματα με χρήση κατοικίας, τουριστική ή ξενοδοχειακή εγκατάσταση, αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφική ή πτηνοτροφική μονάδα ή λοιπές χρήσεις.